Utbildning

VSL planerar, utformar och genomför utbildning för personal i krisorganisationer och säkerhetsfunktioner. Våra utbildningsledare är lyhörda för våra kunders behov och vana att anpassa utbildningarnas innehåll och form.

Exempel på utbildningar

Här är några exempel på utbildningar som VSL har genomfört:

  • Säkerhetsskydd - grunder, krav och tillämpning.
  • Stabs- och ledningsutbildning för chefer.
  • Praktiskt stabsarbete i krisorganisationer.
  • Beslutsfattande i svåra situationer med osäkerhet, stress och krisreaktioner
  • Tjänsteman i beredskap (TiB) vid myndigheter och företag
  • Vakthavande ingenjör i energiföretag
  • Tänk efter – var säker: arbetsmiljö och säkerhetskultur för elnätsföretag
  • Distansutbildningar om krishantering och säkerhetsskydd
  • NIS: säkerhet i nätverk och informationssystem - grunder, krav och tillämpning.
  • Höjd beredskap - kontinuitet och krigsplacering.