Kunder

Våra uppdragsgivare finns inom verksamheter där kritiska händelser kan få omfattande mänskliga, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser och där säker produktion och gott anseende kräver långsiktigt ansvar.

Företag

 • Agricam AB
 • E.ON Vattenkraft Sverige AB
 • Energiföretagen Sverige–Swedenergy-AB
 • Fortum Oyj
 • Fortum Sverige AB
 • Fortum Produktionsnät AB
 • Fortum Värme AB
 • Holmen Energi AB
 • Hyresbostäder i Norrköping AB
 • Iptor Infrastructure AB
 • Karlskoga Energi & Miljö AB
 • Karlskoga Vattenkraft AB
 • Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU)
 • Linköpingsexpo AB (Expo Vallastaden AB)
 • Länsförsäkringar
 • Mjölby-Svartådalen Energi AB
 • SAAB AB
 • SAAB Training Systems AB
 • Sankt Kors Fastighets AB
 • Scan AB
 • Skellefteå Kraft AB
 • Solberg Vindkraft AB
 • Statkraft Sverige AB
 • Statkraft Vind AB
 • Surte Åkeri AB
 • Sydkraft Hydropower AB
 • Tekniska verken i Linköping AB
 • Termisk Systemteknik i Sverige AB
 • Varsvik AB
 • Vattenfall Vattenkraft AB
 • Vattenregleringsföretagen
 • Vindkraftnorr AB

Statliga myndigheter

 • Ekonomistyrningsverket
 • Fortifikationsverket
 • Försvarets Materielverk (FMV)
 • Försvarshögskolan
 • Försvarsmakten
 • Jordbruksverket
 • Krisberedskapsmyndigheten (KBM)
 • LFV
 • Länsstyrelsen Östergötland
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • Räddningsverket (SRV)
 • Sjöfartsverket
 • Statens strålskyddsinstitut (SSI)
 • Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
 • Totalförsvarets forskningsinstitut
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen
 • Tullverket

Kommuner och kommunalförbund

 • Boxholms kommun
 • Eskilstuna kommun
 • Finspångs kommun
 • Karlskoga kommun
 • Katrineholms kommun
 • Kumla kommun
 • Lidingö stad
 • Linköpings kommun
 • Malmö stad
 • Mjölby kommun
 • Motala kommun
 • Nacka kommun
 • Norrköpings kommun
 • Räddningstjänsten Östra Götaland
 • Söderköpings kommun
 • Vadstena kommun
 • Valdemarsviks kommun
 • Vingåkers kommun
 • Åtvidabergs kommun
 • Ödeshögs kommun

Elnätsföretag

 • Ale El
 • Fortum Produktionsnät AB
 • Härryda Energi AB
 • Kungälv Energi AB
 • Lerum Energi AB
 • Vara Energi
 • Varberg Energi AB
 • Varbergsortens Elkraft
 • Västra Orust Energitjänst

Universitet och forskningsfinansiärer

 • Chalmers Tekniska Högskola
 • Linköpings universitet
 • Elforsk
 • Energiforsk
 • EU-kommissionen
 • Vinnova

Internationellt

 • European Master in Disaster Medicine, Italien
 • Forsvaret, Danmark
 • Inrikesministeriet, Nederländerna
 • Rijkswaterstaat, Nederländerna