Forskning och utveckling

VSL är en partner i forskning och utveckling. Vi tar fram ny kunskap och omsätter den i praktiskt användbara lösningar i forsknings- och utvecklings projekt tillsammans med universitet, myndigheter och företag. På så sätt kan vi både bidra till ny kunskap och stärka vår position som kunskapsföretag.

Vi har mångårig erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete i komplexa system. Tillsammans med våra uppdragsgivare jobbar vi systematiskt med utmanande utvecklingsfrågor. Våra roller växlar: utvecklare, projektledare, expert, lärare. Det är behoven som styr och resultatet som räknas.

Projekt och uppdrag

Här är exempel på projekt och uppdrag där VSL har medverkat som utförare eller partner:

  • Metod- och teknikutveckling: Elnätsföretags besiktning och bildhantering med egna drönare
  • Metodutveckling: Vattenhantering i reglerade vattendrag vid svåra situationer
  • Metodutveckling: Myndighetsgemensam utvärdering av samordnade insatser
  • Forskning: CRISIS – Simuleringsbaserat träningssystem
  • Forskning: IMPACT - Träning av aktörer i sjöfarten
  • Forskning: Simulering och visualisering av insatser med militära och civila enheter
  • Systemutveckling: CITE – Webbaserade verktyg för krisövning