VSL Systems AB

Våra medarbetare får jobbet gjort

VSL har medarbetare med olika bakgrund. Men vid en närmare anblick upptäcker man att de har något gemensamt: de är smarta och de får jobbet gjort.

Akademiska meriter, lång erfarenhet och en stark drivkraft att finna lösningar utmärker våra medarbetare. Vi erbjuder kompetens, ledarskap och energi.

Johan Jenvald

Grundare, VD och konsult

Johan Jenvald är konsult och vd för företaget. Johan har mångårig erfarenhet av systematiskt säkerhetsarbete åt företag och myndigheter. Han är en erfaren projekt- och övningsledare, utredare och analytiker. Johan är docent i datavetenskap och har en bakgrund som överstelöjtnant i Försvarsmakten. Sedan 1998 är Johan ordinarie ledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet.

Magnus Morin

Grundare och konsult

Magnus Morin är konsult med gedigen erfarenhet av systematiskt säkerhetsarbete i olika organisationer. Magnus är specialist på beredskapsplanering och har lett ett flertal utredningar av incidenter och olyckor. Han är teknologie doktor med inriktning på datorbaserade system för övningsstöd och erfarenhetsåterföring.

Markus Axelsson

Konsult

Markus Axelsson är konsult med inriktning på informationshantering och teknisk infrastruktur. Markus hjälper våra kunder med riskanalyser och åtgärdsplaner. Han har också lång erfarenhet av att planera och genomföra olika former av krisövningar. Han är civilingenjör i maskinteknik med inriktning på automationssystem.

Vida Jordén

Konsult

Vida Jordén är konsult inom systematiskt säkerhetsarbete. Hon har flerårig erfarenhet av beredskapsplanering och krishantering. Vida är en erfaren och strukturerad processledare som stödjer organisationer i deras analys- och utvecklingsarbete. Hon har även vana att planera och genomföra krisövningar och utbildningar. Vida har en magisterexamen i biologi från Linköpings universitet och vidareutbildning inom projekt- och förändringsledning.

Mattias Jenvald

Konsult

Mattias Jenvald är konsult inom systematiskt säkerhetsarbete. Mattias är civilingenjör i maskinteknik med masterexamen inom industriell ekonomi. Mattias är certifierad drönarpilot och teoretisk och praktisk utbildare av fjärrpiloter enligt Transportstyrelsens krav.

Joakim Dahlman

Expert

Joakim Dahlman är adjungerad expert med inriktning på det mänskliga samspelet i grupper och organisationer. Joakim är medicine doktor och psykolog med prestationsförmåga, arbetsbelastning och stress vid kritiska händelser och kriser som specialområde. Joakim är ordinarie ledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet. Han är anlitad som expert av Statens haverikommission.

Carl Magnusson

Expert

Carl Magnusson är adjungerad expert med inriktning på stabs- och ledningsmetodik. Carl är fd yrkesofficer och har under de senaste åren utbildat och utvecklat ett stort antal av landets myndigheter, kommuner, landsting och länsstyrelser inom ramen för krisledning. När Carl inte hjälper VSL driver han företaget mPowerment Scandinavia AB med bas i Örebro.

Linda Magnusson

Expert

Linda Magnusson är adjungerad expert med inriktning på medieträning och kriskommunikation. Linda har flerårig erfarenhet som journalist, bland annat som reporter och programledare på SVT och TV4. Hon har genom åren genomfört tusentals intervjuer och hjälper nu företag och organisationen att bli bättre på att hantera media och journalister. När Linda inte hjälper VSL så är hon utbildare hos mPowerment Scandinavia AB i Örebro.

Lars Edqvist

Expert

Lars Edqvist har lång erfarenhet av journalistik och kriskommunikation. Han har arbetat som reporter, nyhetschef och redaktionschef inom dagspress, både lokalt i Sverige och internationellt. Lars har också medietränat hundratals medarbetare inom såväl företag som offentlig sektor. Han har arbetat med utbildning inom krishantering både på internet och i verkliga livet.

Annika Morin

Dokumentatör

Annika Morin arbetar med dokumentation och språkgranskning.

Malin Jenvald

Administratör

Malin Jenvald arbetar med ekonomi, personalfrågor och administrativt stöd.